CENNÍK

Potrebné info o cenách kurzov Vám poskytneme osobne v autoškole alebo telefonicky.

Kondičné jazdy

30€ / 45min. (sk. A2, A, B)

40€ / 45min. (sk. B os. automobil KIA, sk. BE)

Cena závisí aj od počtu predplatených jázd

Cena kurzu:

Skupina:Cena: Osobitný výcvikKolok: 
B 880€ – automat +100€navýšenie od 50-100%33€ 
BE550€33€ 
B/96450€10€
A2700€500€16,50€
A700€500€16,50€
Preskúšanie250€16,50€
Osobitná skúška250€16.50€
Doškoľovací kurz500€16,50€