CENNÍK

Potrebné info o cenách kurzov Vám poskytneme osobne v autoškole alebo telefonicky.

Kondičné jazdy 20€ / 45min

Cena závisí aj od počtu predplatených jázd

Cena kolkov potrebných k prihláseniu na skúšku:

Kolok ku skúške na skupinu:Hodnota kolku: 
A16,50 
B33 
Osobitná skúška16,50

Cena kolkov potrebných na prihlásenie opravnej skúšky:

Kolok k opravnej skúške na skupinu:Hodnota kolku:
A4
B8
Osobitná skúška16,50