PONUKA KURZOV

A2, A – MOTOCYKEL

 • uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška 
 • výnimkou je rozšírenie zo skupiny A1 na A2 a z A2 na A s dvojročnou praxou

A2 – motocykel do 35 kW

 • Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok) Ak má uchádzač záujem o rozšírenie zo skupiny A1 na skupinu A2, musí absolvovať kurz, po ktorom nenasleduje záverečná skúška. Uchádzač musí predložiť potvdenie (čestné prehlásenie) o dvojročnej praxi. 
 • Naša autoškola má k dispozícii 1 motocykel skupiny A2

A – motocykel nad 35 kW (neobmedzene)

Vekové obmedzenie: 24 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

 • Ak má uchádzač záujem o rozšírenie zo skupiny A2 (do35kw) na skupinu A, musí absolvovať kurz, po ktorom nenasleduje záverečná skúška. Uchádzač musí predložiť potvdenie (čestné prehlásenie) o dvojročnej praxi. 
 • Naša autoškola má k dispozícii 1 motocykel skupiny A

B – OSOBNÝ AUTOMOBIL

Vekové obmedzenie: 17 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

 • Uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška
 • Naša autoškola má k dispozícií 3 osobné automobily

Vozidlá v našej autoškole sú vybavené systémom aktívnej bezpečnosti a klimatizáciou.

E – PRÍVESY (B/96)

 • uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška
 • výnimkou je príves za osobný automobil s obmedzením = skupiny B/96

B/96 príves za osobný automobil s obmedzením jazdnej súpravy do 4250 kg

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B.

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

 • Uchádzač o vodičské oprávnenie musí absolvovať iba kurz.
 • Vodičské oprávnenie dostane bez absolvovania skúšok.  
 • Tento typ prívesu za osobný automobil je obmedzený na celkovú hmotnosť jazdnej súpravy (osobného automobilu + vozíka) do 4250 kg.

BE – príves za osobný automobil

 • Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B. uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)