KONTAKT

Sídlo: Lom nad Rimavicou 4, 97653 Lom n. Rimavicou

IČO: 36 631 663

DIČ: 2021893126

Prevádzka: Železničná 1833, 977 01 BREZNO

Platba na účet

SLSP: SK21 0900 0000 0003 0569 6774

(VS: dátum narodenia/ poznámka: meno a priezvisko uchádzača o VO)

Konatelia

Mgr. Renáta Ridzoňová: 0904 234 855

Peter Lietavec:  0905 630 792

Inštruktori

Peter Lietavec:  0905 630 792

Lukáš Golian: 0918 508 405

Mgr. Ervin Martinelli: 0907 813 621

Anna Pisoňová: 0903 504 079